1,2 proc. paramos teikimo paraiška

Mes esame paramos gavėjai – pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą Jūsų dėka turime teisę gauti paramą. Maloniai kviečiame dalį Jūsų jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio 1,2 procento skirti mums.

Paramos teikimo terminas: kasmet nuo metų pradžios iki gegužės 1 dienos.

Skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio galima pateikiant prašymą (forma FR0512) tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS):

  1. Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt


  2. Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., e.bankininkystę, su e.parašu ar su VMI priemonėmis.


  3. Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše:


  4. Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną:


  5. Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas. Jei parama už praėjusius mokestinius metus nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“. Toliau žiūrėti 6 punktą. Jei paramą už praėjusius mokestinius metus jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis. Toliau žiūrėkite 7 punktą.


  6. Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate. Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“.


  7. Prašymo tvarkymo lange galite pridėti daugiau gavėjų – spausti „Pridėti naują įrašą“ ir toliau atlikti veiksmus, kurie aprašyti 6 žingsnyje. Taip pat galite koreguoti jau pateiktus duomenis. Jei daugiau gavėjų pridėti nenorite/baigėte redagavimą, peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir spauskite „Duomenys teisingi“. Jei paramą skyrėte ankstesniais metais ir prašymas galioja, tačiau šiais metais paramos skirti neketinate, galite atšaukti paramos prašymą. Tokiu atveju ištrinate nurodytus gavėjus, spaudžiate „Pridėti naują įrašą“ ir atsidariusiame paieškos lange pasirenkate „Daugiau neskirti“ ir „Duomenys teisingi“.


  8. Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“.


  9. Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“.

Pajamų mokesčio dalį galite paskirti ilgesniam nei vienerių metų. laikotarpiui. Pajamų mokesčio dalį vienu prašymu galite skirti už 5 metus (pastaruosius praėjusius kalendorinius metus ir ateinančius 4 metus). Nuo 2024 metų ir vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamų iki 1,2 procento pajamų mokesčio dalį 2025 metais ir vėlesniais metais galima bus paskirti tik nevyriausybinėms organizacijoms ir (ar) paramos gavėjais esantiems meno kūrėjams.

Dėkojame už Jūsų paramą ir gerumą!